I Fredrikstad Innovasjonspark møtes industri, innovasjon og kulturnæringer

Fredrikstad Innovasjonspark het tidligere Øra Industripark. Området har fra tidlig 1900-tall vært et viktig sentrum for industri og utvikling, og det er det fortsatt. 

Fredrikstad Innovasjonspark er en industripark som ligger ved munningen av Glomma, like ved gamlebyen på østsiden av Fredrikstad sentrum. Området har over 300 arbeidsplasser  og en rekke virksomheter innen industri, tekniske fag, produktutvikling, kreative næringer og til og med kunst. Fredrikstad Innovasjonspark  leier ut lokaler, arealer, lagertanker og har infrastruktur for damp, kraft, vann og trykkluft. Fredrikstad Industripark er en del av et betydelig industriområde hvor årlig omsetning nå overstiger 12 milliarder og som totalt representerer over 2500 arbeidsplasser. 

Fredrikstad Innovasjonspark

Øraveien 2. 1630 Gamle Fredrikstad

Email: pal.tandberg@frip.no

Tel. 906 46 886