I Fredrikstad Innovasjonspark møtes industri, innovasjon og kulturnæringer

I Fredrikstad Innovasjonspark møtes industri,

innovasjon og kulturnæringer

Fredrikstad Innovasjonspark het tidligere Øra Industripark. Området har fra tidlig 1900-tall vært et viktig sentrum for industri og utvikling, og det er det fortsatt. 

Fredrikstad Innovasjonspark er en industripark på over ca 200 dekar og med en dypvannskai på 620 lm som ligger ved munningen av Glomma, like ved gamlebyen på østsiden av Fredrikstad sentrum. 

 

Området har over 300 arbeidsplasser  og en rekke virksomheter innen industri, tekniske fag, produktutvikling, kreative næringer og til og med kunst. Fredrikstad Innovasjonspark  leier ut lokaler, arealer, lagertanker og har infrastruktur for damp, kraft, vann og trykkluft. Bedriftsområdet har bl a vakthold, felles industrivern, ISPS sikret kai med ca 250 anløp pr år.

Fredrikstad Industripark er en del av et betydelig industriområde hvor årlig omsetning nå overstiger 12 milliarder og som totalt representerer over 2500 arbeidsplasser. 

Type lokaler til leie

- Industrilokaler
- Kontorlokaler
- Kunst- og kulturlokaler
- Musikklokaler
- Kurs- møte og konferanse lokaler (opp til 400 personer)
- Lager lokaler (varmt og kaldt)

Areal 

- Bygningsareal: 35.000 m2
- Antall bygninger: +40 stk
- Industriområde: 200 dekar

- Kai 620 m

- Tanker & infrastruktur

Ledig kapasitet
Logistikk

- Diverse bygg & anlegg under planlegging

- Tomteareal som vil bli utviklet ca: 80.000 m2

- Kontor, lab areal, lager, produksjonslokaler mm

- Dypvannskai, idustriell infrastruktur, damp, kraft,     trykkluft, vann m.m.

- 60 min fra Oslo, 35 min fra     Moss 

- Kort avstand til E6 &   jernbane

- Gamlebyen 5 min å gå

- Gratis byferge, gratis   parkering
- Borg Havn samt omfattende   industrielt & kulturelt miljø

- Sverige 30 min med bil 

Våre største leietakerer

Borregaard produserer biokjemikalier basert på tømmer. Ved å utnytte de ulike bestanddelene i tømmerstokken produserer selskapet lignin, spesialcellulose, vanillin og bioetanol til en rekke anvendelser innen blant annet landbruk og fiskeri, byggeindustri, farmasi og kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff. 

Denofa har lange tradisjoner som en av Fredrikstads hjørnesteinsbedrifter hvor vi i dag videreforedler ikke-genmodifiserte soyabønner.

Fredrikstad Seafoods/ Nordic Aquafarms

Øra, Fredrikstad/ Denmark

Construction of Fredrikstad Seafoods, Norway has now started after two years of planning. The salmon facility will be ready for production in early 2018 and ready to deliver product in the market in 2019.

Hovedkontor Perstorp, Sverige

The Perstorp Group is a world leader in several sectors of the specialty chemicals market for a wide variety of industries and applications. Our products are added to a wide range of products used every day at home, work or leisure.

Please reload

Oslo 
90 min
Moss
45 min
Sarp
20 min
Halden
25 min
Sverige
30 min
Oversiktskart & muligheter

Kontakt oss?

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Fredrikstad Innovasjonspark

Øraveien 2. 1630 Gamle Fredrikstad

Email: post@frip.no

Tel. 906 46 886