Prosjekter

Fredrikstad Innovasjonspark står for en inkluderende nærings- og innovasjonsstrategi. Vi knytter sammen innovasjonspartnere, kreative aktører og tradisjonsrike industrimiljø. Når slike konstellasjoner kombineres med åpne innovasjonsprosesser, ser vi at dette skaper resultater både innenfor og utenfor parken. Vårt mål er å bli ledende på verdiskaping innenfor våre sektorområder i Norge.

Fredrikstad Seafoods

Bærekraftig, landbasert lakseoppdrett på ØRA

Fredrikstad Seafood - eksempel på prosjektutvikling. 

Som de fleste har lagt merke til, det er stor byggeaktivitet hos oss om dagen spesielt langs Øraveien hvor det graves, borres og støpes. Og hvis alt går etter planene, vil det svømme fisk rundt i Norges første kommersielle landbaserte anlegg en gang i løpet av høsten i år. Med Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for atlantisk laks, hvor laksen skal være hele sin produksjonssyklus på land, ønsker Fredrikstad Seafoods  intet mindre enn å gi plankebyen mulighet til å ta del i oppdrettseventyret i Norge.

Norge trenger omstilling, nye næringer og mer forskning i norsk næringsliv. Landbasert lakseoppdrett leverer på alle punktene. Det er nå tildelt forskningskonsesjon til Fredrikstad for en total produksjon på 1200 MTB (maksimalt tillatt biomasse) med laks. Dette er biomassen selskapet søkte om i 2014. Selskapets produksjonsmodell baserer seg på høsting av fisk hele året og gir derfor en total årlig produksjon av laks opp mot 3600 tonn. FoU konsesjonen er det eneste i nyere tid som er tildelt en privataktør innenfor landbasert oppdrett.

Anlegget vil bli bygget i tre moduler med tre kummer som skal ta 1200 tonn fisk hver. Fredrikstad Seafood skal ikke drive smoltproduksjonen selv, men de har allerede sett seg om etter aktuelle leverandører av smolt. Fisken vil være på om lag 100 gram når den settes ut. I tillegg er tomta prosjektert for eget slakteri og visningsanlegg.

Byggingen vil ta omtrent ett år. Fredrikstad Seafood skal, etter planen, være klar til å sette ut den første fisken i august 2017.

Fredrikstad Innovasjonspark

Øraveien 2. 1630 Gamle Fredrikstad

Email: pal.tandberg@frip.no

Tel. 906 46 886